Doplnkové služby

Rozkresľovanie dokumentácie

     V náväznosti na tvorbu digitálnych archívov sa vynorila aj potreba vektorizácie výkresovej dokumentácie, nakoľko jej skenovanie do bitmapových súborov má charakter čisto archívny a neumožňuje ďalšie spracovanie a aktualizáciu výkresov. Prekresľovanie papierovej výkresovej dokumentácie do vektorového formátu, ako aj detailné rozkresľovanie strojárskych a stavbárskych projektov vám zaistí kolektív našich kvalitných pracovníkov podľa vašich konkrétnych požiadaviek.

     Cena za digitalizáciu výkresovej dokumentácie je individuálna, nakoľko zložitosť zdrojovej dokumentácie môže byť rôzna. Stanovuje sa po dohode so zákazníkom na základe rozsahu a obtiažnosti zákazky. Orientačná hodinová sadzba je 11,95 - 16,60.

Stránka aktualizovaná: 01. júna 2009

Stránky aktualizuje:   Webmaster

© CSA & EBO s.r.o. 2005 - 2011