Doplnkové služby

Skenovanie výkresov

  • Čiernobiele skenovanie dokumentácie vo formáte A4.

  • Tvorba dokumentov (elektronických kníh vo formáte PDF) z naskenovaných materiálov. Výhodou je kompaktnosť archivovaných materiálov, ako aj menšie nároky na diskový priestor v porovnaní s klasickými formátmi bitmapových súborov.

  • Rozpoznávanie textu (OCR) z naskenovaných dokumentov do formátu DOC súborov (MS Word), čo umožní ďalšie úpravy archivovaných dokumentov

  • Rozlíšenie pre formáty A4 do 1200 dpi

    Cenník

Stránka aktualizovaná: 09. augusta 2013

Stránky aktualizuje:   Webmaster

© CSA & EBO s.r.o. 2005 - 2011