Naši zákazníci

INTECH s.r.o. Bratislava (Slovnaft a.s., Bratislava)

 

Paroplynový cyklus a.s., Bratislava

 

SE a.s., Elektráreň Vojany

 

SE a.s., Elektráreň Nováky

 

Korea Electric Power Corporation TAE-AN Thermal Power Plant

Ďalšie referencie

Českí a slovenskí zákazníci:

 • ČEZ a.s., Elektráreň Temelín, Česká republika

 • SE a.s., Atómové elektrárne Bohunice

 • SSE š.p., Žilina

 • Vodohospodárska výstavba Bratislava š.p.

 • ZSE š.p., Bratislava

 • Vodné dielo Žilina

Zákazníci z ostatných krajín:

 • Nuclear Electric - Sizewell B Nuclear Station

 • St. Helen - Boise Cascade

 • Consolidated Edison, New York, USA

Zoznam vybraných referencií materskej firmy CSA Inc. Marietta, USA

 • Toshiba Corporation

 • Elektrical Power Research Institute (EPRI)

 • British Nuclear Fuels, plc.

 • Weyerhauser Company

 • U.S. Navy Sea Systems Command

 • Westinghouse Electric Corporation

 •  

Stránka aktualizovaná: 21. júna 2011

Stránky aktualizuje:   Webmaster

© CSA & EBO s.r.o. 2005 - 2011