Elektronický archív

     Nikto dnes nepochybuje o tom, že informačné technológie majú nesmierny význam pre podnikanie a ekonomiku od malej spoločnosti, až po nadnárodné koncerny. V súčasnosti sme svedkami nebývalého rozmachu digitálnych technológií a ich následnej konvergencie. Dnes už nevieme ani posúdiť, aké služby nám digitálna technika poskytuje. Či je to mediálna služba - hlas, zvuk, obraz, alebo len údaje a programy. Avšak za všetkým sú údaje v číslicovej (digitálnej) forme, ktoré sa po veľmi rýchlej transformácii konvertujú na inú platformu. Výhody informačných technológií však môžu využiť iba tie subjekty, ktoré majú informáciu v elektronickej forme. A tie subjekty, ktoré ju majú ešte v papierovej forme (texty, výkresy, tabuľky, grafy) musia začať s preorientovaním svojich investícií nielen do technologickej infraštruktúry, ale aj do dát a programov. Výkonný počítač zapojený v sieti, alebo internete vo funkcii elektrického písacieho stroja má asi podradné využitie.

Archívny výkres v prezerači obrázkov

    Naša ponuka služieb

  • optické zosnímanie bitových máp (skenovanie)

  • rozpoznávanie textu z rastrového formátu do formátu textových editorov

  • vektorizácia výkresov do formátu grafických editorov

  • vytvorenie databáz elektronického archívu, či už ako samostatných databáz, alebo HTML stránok umiestnených na lokálnych sieťach podnikateľských spoločností (miestne prevádzkové predpisy a pod.)

 

 

Stránka aktualizovaná: 09. augusta 2013

Stránky aktualizuje:   Webmaster

© CSA & EBO s.r.o. 2005 - 2011