Dokumentácia skutočného vyhotovenia

     CSA & EBO spol. s r.o. sa vo svojom poskytovaní inžinierskych služieb zameriava aj na spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia. Prevádzame to cenovo prístupným a dostatočne presným spôsobom priamym zameriavaním a skenovaním trojrozmerným skenerom.

     CSA & EBO spol. s r.o. sa vo svojej hlavnej činnosti zaoberá priestorovým modelovaním a overovaním projektov v počítači, má teda predpoklady porozumieť projekčným požiadavkám a pripraviť aj dokumentáciu skutočného vyhotovenia k úplnej spokojnosti zákazníka. Spracovávanie dokumentácie skutočného vyhotovenia musí uspokojiť technické a projekčné potreby projektu, nie iba schopnosť dielčej technológie merania. Zvyšujúci sa tlak na skracovanie časového harmonogramu výstavby a na znižovanie ceny projektov, umocňuje potrebu vytvárať technológie pre spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia.

Spôsob riešenia

     CSA & EBO spol. s r.o. používa kombináciu technológie (programov), techník a nástrojov na zameranie a spracovanie požadovaných údajov pre dokumentáciu (model) skutočného vyhotovenia, zahrňujúc:

 • skenovanie 3D laserovým skenerom
 • priestorové meranie
 • existujúcu dokumentáciu
 • overenie priestorovým modelovaním

Spôsob dodávky riešenia

     Dokumentácia skutočného vyhotovenia sa odovzdáva nasledujúcim spôsobom:

 • 3D modelová databáza, ktorá za pomoci špeciálneho programového vybavenia CSA/Review umožňuje zákazníkovi presné meranie, zobrazovanie a vykresľovanie

 • 3D model (bez databázy) konvertovaný do niektorého z grafických editorov ako je AutoCAD, MicroStation a iné

 • vizuálna databáza ciachovaných fotografií slúžiacich na presné meranie súradníc a vzdialeností interaktívnym spôsobom

     CSA & EBO spol. s r.o. má už skúsenosti s úspešným overovaním projektov skutočného vyhotovenia pre účely prevádzky, údržby a archívu a spolupracuje s materskou spoločnosťou CSA Inc., Marietta, USA po celom svete. Máme projekty v USA, Kanade, Anglicku, Japonsku, Južnej Kórei, Brazílii, Mexiku, Fínsku, Slovensku a Čechách. Naša podpora je pre tento segment trhu:

 • jadrová energia
 • fosílne elektrárne
 • paroplynové cykly
 • petrochémia
 • stavba lodí
 • celulóza a papier
 • priemyselné rozvody

 

Stránka aktualizovaná: 09. augusta 2013

Stránky aktualizuje:   Webmaster

© CSA & EBO s.r.o. 2005 - 2011