PanoMap

PanoMap - úvod

PanomapPanoMap je program pracujúci ako všetky CSA programy na bežných PC počítačoch pod operačným systémom založenom na Windows NT (Windows 2000, XP, či Vista). Ako jeden z modulov CSA software umožňuje prehľadné a efektívne spracovávanie a prezeranie dát získaných snímaním priestorovým skenerom. Založený je na CSA laser skenovacej technológii a ponúka najkomplexnejšie programové vybavenie, technológiu a služby dostupné na trhu

Možnosti PanoMapu

PanoMap je výkonný programový nástroj, ktorý umožňuje jednoduchým spôsobom zobrazovať a následne spracovávať mrak bodov získaných priestorovým skenerom. Jeho zabudované funkcie umožňujú nasledovné:

  • zjednodušuje prácu okamžitým sprístupnením skenovaných dát, ktoré sú prístupné bez nutnosti generovania povrchového CAD modelu
  • prezeranie naskenovaných údajov v nelimitovanej veľkosti. Nie je nutné zjednodušovať či decimovať mrak bodov kvôli prezeraniu v reálnom čase
  • kompatibilita s akýmkoľvek laserovým skenerom
  • možnosť importovať / exportovať 3D modely mnohých CAD formátov vrátane výkresov AutoCAD, PDS, MicroStation, PDMS, IGES, SmartPlant a ďalších
  • plne funkčné odmeriavanie a kótovanie
  • pridávanie popisných textov a poznámok
  • vyznačovanie zmien a revízií
  • integráciu s CSA 3D modelom

 

Stránka aktualizovaná: 01. júna 2009

Stránky aktualizuje:   Webmaster

© CSA & EBO s.r.o. 2005 - 2011