Produkty a služby

Hlavným produktom využívaným pri poskytovaní našich služieb je Plant Configuration Management System  a jeho jednotlivé moduly, umožňujúce prístup do trojrozmerného modelu stavby a k nemu pripojenej databázy. Jeho prehľadné menu je vytvárané po logických celkoch, s ohľadom na potreby zákazníka, čo uľahčuje orientáciu v modeli. Objektová väzba grafickej a databázovej časti zaručuje okamžitú dostupnosť informácií pre ktorýkoľvek objekt modelu. Nakoľko sa pracuje iba s aktuálnou časťou modelu a nie s celkovým modelom (pokiaľ to nie je predmetom nášho záujmu), spracovanie dát a ich zobrazenie prebieha rýchlo.

Naša ponuka služieb zahŕňa:

 • mnohostranné overenie projektu pri výstavbe, prevádzke a modernizácii.

 • optické snímanie dokumentov do bitových máp (skenovanie)

 • rozpoznávanie textu z  rastrového formátu do formátu textových editorov.

 • vektorizácia výkresov pre grafické programy

 • vytvorenie databáz elektronického archívu, či už ako samostatných databáz, alebo Web stránok v lokálnych sieťach podnikových spoločností (napr. miestne prevádzkové predpisy).

Už niekoľko rokov pracujeme pre zákazníkov v USA i Japonsku na vytváraní priestorového modelu zariadení podľa ich skutočného stavu z dát nasnímaných priestorovým skenerom. V súčasnosti začíname tieto služby ponúkať aj zákazníkom na Slovensku.

Ponuka služieb novo zavádzanej technológie priestorového skenovania:

 • skenovanie 3D skenerom

 • registrácia všetkých skenovaných súborov do spoločného súradnicového systému

 • vytvorenie povrchového 3D modelu

 • 3D analýza pomocou programu PanoMap

 • 3D modelovanie v CSA Plant/CMS systéme

 • konverzia 3D modelu do CAD systému zákazníka

 

Stránka aktualizovaná: 09. augusta 2013

Stránky aktualizuje:   Webmaster

© CSA & EBO s.r.o. 2005 - 2011